Özgeçmiş

Adı Soyadı: HASAN KARANLIK

Doğum Tarihi ve yeri: 01/04/1975, Antakya

Öğrenim Durumu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1998
Tıpta Uzmanlık  Genel Cerrahi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2004
Doçent Doktor Genel Cerrahi İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2011
Üst ihtisas uzmanlık Cerrahi Onkoloji İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2012
Yüksek lisans Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2013

 Görevler

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Tıp Uzm Öğr.  Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği 1998-2001
Tıp Uzm Öğr. İstanbul  Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 2001-2004
Uzman Doktor Millet Hastanesi, Çorlu, Tekirdağ 2004-2006
Tabip Asteğmen Hakkari 30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastanesi 2007-2008
Dr.Ar.gör. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 2006-halen
Dr.Ar.gör. European Institute of Oncology, İntraoperatif radyoterapi ve onkoplastik cerrahi – Milan – İtalya 2009 (Ekim – Aralık)
Dr.Ar.gör. A.C. Camargo Hospital Do Cancer, Kanserde doku bankası, Meme kanseri cerrahi yaklaşımları, Sao Paulo, Brezilya 2011(Haziran-Temmuz)
Dr.Ar.gör. European Academy of Senology, Dusseldorf Breast Center, Onkoplastik Meme Cerrahisi,  Almanya 2012 (Nisan)
Dr.Ar.gör. Netherland Cancer Institute, Uluslar arası çok merkezli meme kanseri araştırmaları, multidisipliner meme kanseri tedavi yaklaşımları, Amsterdam, Hollanda 2012 (Mayıs- Haziran)
Dr.Ar.gör. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, meme kanseri tedavisi, Meme kanserinde rekonstrüksiyon ve plastik cerrahinin rolü, Newyork, Amerika 2012 (Ekim – Kasım)
Dr. Ar.gör MD Anderson Cancer Center, Meme kanseri tedavisi, risk analizi, Houston, Amerika 2013 (Nisan)

 Ödüller

 • Sentinel Lenf Nodülü Biyopsisi Sonuçlarımız. Sözlü sunum birincilik ödülü. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2003.
 • Sentinel lenf nodülü biyopsisinde mikrometastaz saptanan meme kanseri hastalarında aksiler diseksiyon gerekli midir? Sözlü sunum üçüncülük ödülü. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2005.
 • Meme kanseri hastalarında timidin işaretleme indeksinin prognostik rolü (10 yıllık takip sonuçları). Poster sunumu üçüncülük ödülü. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2005.
 • Laparoskopik tedavi edilen rektum kanseri olgularında neoadjuvan radyoterapinin cerrahiye etkileri. Sözel bildiri birincilik ödülü. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.
 • Çıkartılan lenf nodu sayısı mide kanserinin tedavisi amacıyla yapılan lenf bezi diseksiyon tekniğinin belirleyicisi değildir: Prospektif kadavra kontrollü klinik çalışma. Sözel bildiri ikincilik ödülü. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 • Laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde açık cerrahiye dönüşün onkolojik sonuçlar üzerine etkileri. Sözel bildiri üçüncülük ödülü. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 • Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, Hakkari, 2008.
 • Positive margins in breast conserving surgery: Is reexcision always necessary? Genç araştırmacı teşvik ödülü (scholarship to young doctors). 16th World Congress of the Senologic International Senology, Valencia, Spain, October 20-22, 2010.
 • Ultrasound-guided lumpectomy is associated with clear resection margins in palpable breast cancer. Fellowship Grant. European Breast Cancer Conference, Vienna, Austria, March 21-24, 2012.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Cerrahi Onkoloji Derneği – Yönetim Kurulu Üyesi
 • İstanbul Meme Derneği – Yönetim Kurulu Üyesi
 • Türk Cerrahi Derneği
 • İstanbul Cerrahi Derneği
 • Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Psikososyal Onkoloji Derneği
 • Ulusal Cerrahi Dergisi – Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi