Evreleme

Kanser tedavisini planlamak için, doktorun hastalığın evresini bilmesi gerekir. Hastalığın evresi, tümörün boyutu ve ne kadar yayıldığıyla ilgilidir. Evrelendirme, kanserin yayılıp yayılmadığını, yayıldıysa vücudun hangi bölgelerine yayıldığını öğrenmek için röntgen ve laboratuvar testlerini kapsayabilir. Meme kanseri yayıldığında, kanser hücreleri çoğunlukla koltukaltındaki lenf bezlerinde bulunur. Kanserin boyutu, çoğunlukla ameliyatla memedeki tümörün ve koltuk altındaki lenf bezlerinin alınmasına kadar bilinmez.

Evrelendirmeden sonra, kadın doktoruna aşağıdaki soruları sormak isteyebilir:

* Ne tür bir meme kanserine sahibim?

* Hormon reseptör testi ne gösterdi? tümör dokusunda başka hangi laboratuvar testleri yapıldı ve ne gözüktü?

* Hastalık hangi safhada? Kanser yayılmış mı?

* Bu bilgi, ne tür bir tedavi yada ilerde hangi testlere maruz kalacağıma karar verirken nasıl yardımcı olacak?

Meme Kanserinin Evreleri :

Doktorlar meme kanserini aşağıdaki evrelerle tarif ediyorlar:

Evre 0′ a carcinoma in situ deniyor.

* Lobüler carsinoma in situ (LCIS) lobüldeki anormal hücrelere karşılık geliyor. (Lobülün arka plan bölümünde resmini görebilirsiniz.) Bu anormal hücreler yüksek riskin işaretçisi. Bu, LCIS olan kadının, ilerde her iki memesinde de yayılabilen kanser olma riskinin yüksek olduğu anlamına gelir (İki memede risk altında).

Evreleme

* Ductal carcinoma in situ (DCIS) kanaldaki kanser öncesi durumdur. DCIS aynı zamanda intraductal carcinoma olarak da adlandırılır. Anormal hücreler, kanalın dışına çıkıp etrafındaki meme dokusuna yayılmamıştır. Fakat bazen DCIS tedavi edilmezse yayılabilen kanser olur.

Evreleme

I. evre yayılabilen meme kanserinin başlangıç safhasıdır. 1. evre tümörün 2 cm.’ den fazla geniş olmadığı ve kanser hücrelerinin memeden başka yere (lenf bezlerine) yayılmadığı durumdur.

Evreleme

II. evre aşağıdakilerden biridir :

Evre IIA’da

* memede tümör yoktur, ancak koltuk altındaki lenf bezleri kanser vardır; veya

* tümör 2 cm veya daha küçüktür ve koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmıştır; veya

* tümör 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evreleme

Evre IIB

Evre IIB’de tümör :

* 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür ve koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır; veya

* 5 cm’den büyüktür ancak koltuk altı lenf bezlerine yayılmamıştır.

Evreleme

Evre IIIA

* memede tümör yoktur, ancak koltuk altı lenf bezlerinde (koltuk altındaki lenf bezleri) birbirine veya çevre dokulara yapışık kanser vardır; veya

* tümör 5 cm veya daha küçüktür ve çevre dokulara veya birbirine yapışık koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır; veya

* tümör 5 cm’ den büyüktür ve koltuk altı lenf bezlerine (birbirlerine veya çevre dokulara yapışık olabilir) yayılmıştır.

Evreleme

Evre IIIB

Tümör herhangi bir boyut da olabilir ve

* memeye komşu dokulara (deri veya göğüs duvarı, kaburgalar veya göğüs duvarındaki kaslar) yayılmıştır ve

* meme içerisindeki lenf nodlarına veya kolun altındaki lenf nodlarına yayılabilir.

Evreleme

Evre IIIC’ de; kanser

* köprücük kemiği altındaki ve komşu boyun boyunca uzanan lenf nodlarına yayılmıştır ve

* kanser kolun altındaki ve meme içerisindeki lenf nodlarına ve memeye komşu dokulara yayılabilir.

Evre IIIC ameliyat olabilir ve ameliyat olamaz olarak ikiye ayrılmaktadır.

Operabl Evre IIIC meme kanserinde;

* Kolun altındaki lenf nodlarında 10 veya daha fazla sayıda lenf nodunda tutulum vardır veya

* Memedeki tümörle aynı taraflı köprücük kemiği altındaki lenf nodları ve komşu boyun lenf nodlarında yayılım vardır veya

* Meme içindeki lenf nodları ve kolun altındaki lenf nodlarında yayılım vardır.

İnoperabl Evre IIIC meme kanserinde, kanser köprücük kemiği üstündeki lenf nodlarına yayılmıştır ve memedeki tümörle aynı taraftaki komşu boyun bölgesindeki lenf nodlarında tutulum vardır.

Evreleme

IV. evre uzak metastatik kanserdir. Kanser vücudun diğer bölgelerine sıçramıştır.
Tekrarlayan kanser, tedaviden sonra tekrar oluşan kanserdir. Kanser, lokal (meme veya göğüs duvarında) olarak veya vücudun herhangi bir bölgesinde (kemik, karaciğer, akciğer gibi) tekrarlayabilir.

Evreleme